e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Skorzystaj z Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej!

Z wielką radością informujemy, że po raz kolejny nasz praca została doceniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzięki któremu nasza siedziba w której funkcjonuje Punkt pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN”, przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie, nadal będzie dawał Wam wsparcie i pomoc!

Przypominamy, że w ramach punktu skazani/byli skazani oraz ich rodziny mogą uzyskać:
– pomoc prawną,
– pomoc zawodową,
– pomoc psychologiczno – terapeutyczną
– pomoc motywacyjną, readaptacyjno – resocjalizacyjną,
– pomoc socjalną (w postaci odzieży i zabawek dla dzieci).

Osoby pozbawione wolności mogą skorzystać z w/w pomocy w formie korespondencyjnej (listowej) oraz telefonicznej w dniu dyżurów specjalistów.

W ramach Punktu w/w mogą bezpłatnie korzystać z komputera, z możliwością dostępu do internetu, drukarki oraz telefonu – napisanie CV, szukanie pracy, kontakt z potencjalnym pracodawcą, ksero dokumentów itp.

Przed biurem fundacji znajduje się tablica pracy (aktualne oferty pracy/kursy/szkolenia itp.), z której mogą korzystać osoby przychodzące do punktu konsultacyjnego (nawet w dni w której punkt konsultacyjny jest nieczynny).

Godziny otwarcia:
poniedziałek – 12:00-18:00 (radca prawny – Dagmara Rajchel)
wtorek – 12:00-18:00 (coach/psycholog/doradca zawodowy – Maja Wencierska)
środa – 9:00-17:00 (prezes Fundacji Tulipan, specjalista ds. penitencjarnych i postpenitencjarnych – Monika Skrzetuska)

czwartek – 12:00 – 16:00 (pracownik socjalny – Monika Selwesiuk)

W inne dni specjaliści prowadzą działania na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych,prowadzą grupy wsparcia, bądź oddziaływania w Punkcie Konsultacyjnym dla osób bezdomnych.

W 2017 roku z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 519 osób pozbawionych wolności, 423 osoby zwolnione z zakładów karnych/aresztów śledczych i członkowie ich rodzin, w tym 38 osobom udzielono pomocy w postaci bonów żywnościowych (kontrakt socjalny). Ogółem udzielono pomocy (udzielono świadczeń) 942 osobom.

 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości