e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Drugi punkt konsultacyjny!

Informujemy, że od 14 maja 2018 r.  w budynku Szczecińskiego Centrum profilaktyki Uzależnień rozpoczął swoje działanie Punkt działań aktywizujących skierowanych wyłącznie dla osób bezdomnych.
W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Godziny otwarcia.

 • Poniedziałek:
  9:00 – 15:00  Prezes fundacji Tulipan/doradca psychospołeczny (specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień),
  14:00 – 18:00 Specjalista ds. socjalnych,
  15:00 – 18:00 Trener kompetencji interpersonalnych i zawodowych.
 • Środa:
  14:00 – 18.30 Specjalista terapii uzależnień.
 • Czwartek:
  15.30 – 18:30 Radca prawny.

Punkt Konsultacyjny będzie prowadzony przy wsparciu i współpracy z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie. W budynku Centrum będziemy mogli prowadzić działania pomocowe, równocześnie pokazując innym organizacjom jak ważna jest współpraca między organizacjami, instytucjami, placówkami.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej