e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Punkt pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej „TULIPAN”

Zapraszamy do skorzystania z Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN”, który mieści się przy al. Wojska Polskiego 63 (budynek PCK, 4 piętro) w Szczecinie, tel. +48 535 582 982, kontakt@fundacjatulipan.pl.

 

W ramach Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN” umożliwia się:

 • wsparcie specjalistów (wyłącznie po wypełnieniu stosownej dokumentacji),
 • pomoc korespondencyjną specjalistów dla osób pozbawionych wolności,
 • bony żywnościowo – higieniczne*,
 • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy*,
 • finansowanie noclegów*,

*decyzja o udzielaniu pomocy rzeczowo – finansowej jest uzależniona od indywidualnej sytuacji życiowej każdej osoby zgłaszającej się o pomoc, a przede wszystkim od jej motywacji do działania i zmiany.

 

Godziny otwarcia (dyżury specjalistów):

 • poniedziałki w godz. 10:00-18:00 radca prawny,
 • wtorki w godz. 11:00-19:00 coach/psycholog/doradca zawodowy,
 • środy w godz. 9:00-16:00 i poniedziałki w godz. 9:00-14:00 prezes Fundacji Tulipan, specjalista ds. penitencjarnych i postpenitencjarnych, osoba pierwszego kontaktu,
 • czwartki w godz. 12:00-18:00 i poniedziałki w godz. 14:00-16:00 specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień.

 

WAŻNE!

 • Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).
 • Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości