e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Pomoc korespondencyjna dla skazanych

W ramach Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN, umożliwia się specjalistyczną pomoc korespondencyjną, która jest przeznaczona dla osób odbywających karę pozbawienia wolności na terenie całej Polski.

Fundacja Tulipan udziela korespondencyjnego wsparcia z zakresu:
– prawnego,
– aktywizacyjno – zawodowego,
– socjalnego w tym pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej (pomoc informacyjna),
– terapeutyczno – psychologicznego (pomoc motywacyjno – wspierająca).

Działanie polega na korespondencyjnej pomocy skazanym przez specjalistów działających w Ośrodku.

Skazani przesyłają listy na adres Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie [PATRZ -> Kontakt], po czym każdy ze specjalistów w ciągu 7-14  dni udziela wyczerpującej informacji/wsparcia.

WAŻNE!
->Osobom odbywającym karę pozbawienia wolności  nie udziela się pomocy rzeczowej oraz finansowej.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości