e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Punkt korespondencyjny dla skazanych

 

W ramach Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN”, umożliwia się specjalistyczną pomoc korespondencyjną, która jest przeznaczona dla osób odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych podlegających pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie.

Fundacja Tulipan udziela korespondencyjnego wsparcia z zakresu:
– prawnego,
– aktywizacyjno – zawodowego,
– socjalnego w tym pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej,
– terapeutyczno – psychologicznego.

Działanie polega na korespondencyjnej pomocy skazanym przez specjalistów działających w stacjonarnym Punkcie „TULIPAN”. Skazani przesyłają listy na adres biura fundacji Tulipan [PATRZ -> Kontakt], po czym każdy ze specjalistów w ciągu 7 dni udziela wyczerpującej informacji/wsparcia.

WAŻNE!
->Osobom odbywającym karę pozbawienia wolności  nie udziela się pomocy rzeczowej oraz finansowej.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości