e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Punkt korespondencyjny dla skazanych

 

W ramach Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN”, umożliwia się pomoc korespondencyjną, która jest przeznaczona dla osób odbywających karę pozbawienia wolności na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

Fundacja Tulipan udziela korespondencyjnego wsparcia specjalistów z zakresu:
– prawnego,
– aktywizacyjno – zawodowego,
– socjalnego w tym pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej,
– terapeutyczno – psychologicznego.

Działanie polega na korespondencyjnej pomocy skazanym przez specjalistów działających w stacjonarnym Punkcie „TULIPAN”. Skazani przesyłają listy na adres biura fundacji Tulipan [PATRZ -> Kontakt], po czym każdy ze specjalistów w ciągu 7 dni udziela wyczerpującej informacji/wsparcia.

Skazani mają również możliwość spotkań grupowych/indywidualnych ze specjalistami Fundacji Tulipan (w trakcie organizowanych programów na terenie jednostki penitencjarnej. [PATRZ -> Oferowana pomoc -> Działania na ternie Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych]

 

Działanie jest współfinansowane dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej