e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Projekt „Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem” [NOWE DZIAŁANIE]

 

STOP wykluczeniu społecznemu. STOP przestępczości. Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM.

 

Projekt „Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem” jest programem złożonym z kilku działań, mających za zadanie zapobiegać kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczać społeczeństwo przed przestępczością. Zadanie publiczne polega na pomocy skazanym osadzonym w zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych podległym pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie oraz byłym skazanym i ich najbliższym oraz młodzieży wykluczonej społecznie. Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych i grupowych oddziaływań naprawczych (aktywizująco – wspierających) ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji psychospołecznej i zawodowej. Program kładzie duży nacisk na zwalczanie zjawiska powrotu do przestępstwa (recydywy/multirecydywy). Zadanie publiczne będzie realizowane przy współpracy Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego i Okręgu Koszalińskiego, w tym: funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie, kuratorami zawodowymi dla dorosłych z Sądu Rejonowego w Szczecinie; Stargardzie, Goleniowie, Nowogardzie; Koszalinie.

 

Czytaj więcej na https://bit.ly/RazemMozemyWiecej2020

 

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego