e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Projekt „TULIPAN w sieci”

 

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjno – prewencyjnych w formie warsztatów, z udziałem specjalistów oraz… byłych skazanych! Spotkania będą dot. wybranych aspektów zagrożeń w sieci, w tym cyberprzemocy i agresji w sieci. Działaniem zostanie objętych co najmniej 150 osób młodych w wieku od 13-18 lat. Będą to podopieczni ośrodków opiekuńczo–wychowawczych, domów dziecka i inne, w których występuje potrzeba przeprowadzenia spotkania.

Cel ogólny – nabycie przez młodzież w wieku 13-18 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Cele szczegółowe:

  • Nabycie wiedzy dot. wybranych aspektów zagrożeń w cyberprzestrzeni. Uczestnicy projektu poznają takie terminy jak scam, phishing, cyberprzemoc, agresja w sieci.
  • Rozwój kompetencji związanych z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem cyberprzemocy, agresji w sieci. Podejmowana na warsztatach problematyka dotyczyć będzie: cyberprzemoc i agresja w sieci –
    zdefiniowanie pojęć, skutki i przyczyny, odpowiedzialność karna, przeciwdziałanie.
  • Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie i edukowanie młodzieży.

 

Zapraszamy do kontaktu organizacje i instytucje z województwa zachodniopomorskiego do wspólnego działania – chętnie Was odwiedzimy!

Program jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-18 lat, która z powodu m.in doświadczeń życiowych (przemoc w rodzinie, uzależnienia, przebywanie rodziców w zakładach karnych, sieroctwo, ubóstwo i inne) jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo w sieci.
Głównym naszym działaniem jest przeprowadzenie 180 minutowego warsztatu z udziałem specjalistów z zakresu cyberprzemocy m.in. przedstawicieli instytucji publicznych oraz…. byłych skazanych!

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
Ewelina Litwin – Koordynator ds. organizacyjnych, trener/szkoleniowiec z zakresu cyberprzemocy:
tel. +48 533 687 313
mail: ewelinalitwin@fundacjatulipan.pl