e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN

 

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN przeznaczony jest wyłącznie dla osób pozbawionych wolności i opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych z całej Polski.

 

Ośrodek jest otwarty:

poniedziałki 10:00-18:00

środy 9:00-17:00

czwartki 12:00-18:00

 

Adres:

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN 

Aleja Wojska Polskiego 63 (piętro 4), 70-476 Szczecin (budynek PCK)

tel. 535 582 982

e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl

 

W Ośrodku jego beneficjenci mają  zapewniony stały dostęp do pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w dniach i godzinach otwarcia Ośrodka. 

 

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN świadczy specjalistyczną pomoc stacjonarną, korespondencyjną i telefoniczną dla skazanych/byłych skazanych i ich najbliższych.

 

WAŻNE!

 

 • Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).
 • Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).
 • Osobom osadzonym udziela się pomocy w formie korespondencyjnej, przez cały okres pozbawienia wolności.

 

 Osoba zgłaszająca się do Ośrodka musi posiadać przy sobie:

 • świadectwo zwolnienia z jednostki (byli osadzeni),
 • zaświadczenie z jednostki penitencjarnej – od kiedy osadzony przebywa w AŚ/ZK bądź posiadać takie informacje do oświadczenia (osoby najbliższe).

Brak dokumentu skutkuje – brakiem udzielenia pomocy.

 

W ramach Ośrodka świadczona jest specjalistyczna pomoc:

 • osoby pierwszego kontaktu,
 • eksperta ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej,
 • radcy prawnego,
 • psychologa/seksuologa,
 • specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • doradcy zawodowego/pośrednika pracy.

 

W ramach pomocy Ośrodka możliwe jest wsparcie w zakresie:

 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania dla byłych skazanych
 • pokrywania kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • pokrywania kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;
 • pokrywania kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej
  w postaci bonów żywnościowych
 • pokrywania kosztów specjalistycznego wsparcia aktywizacyjno-zawodowego, w tym organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Pomoc finansowo – rzeczowa jest OGRANICZONA I UZNANIOWA !

 

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do pomocy uznaniowej ma obowiązek podpisać kontrakt socjalny (indywidualny plan działania) oraz uczestniczyć w działaniach resocjalizacyjno – readaptacyjnych  celem rozwiązywania swojej sytuacji życiowej.

 

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka, mogą bezpłatnie skorzystać z:

 •  KOMPUTERA, KSERA, DRUKARKI ORAZ TELEFONU – NAPISANIE CV, SZUKANIE PRACY, KONTAKT Z POTENCJALNYM PRACODAWCĄ
  I INNE.
 • TABLICY INFORMACYJNEJ Z AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY / KURSÓW / SZKOLEŃ.
 • MATERIAŁOW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

 

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN nie udziela pomocy osobom, które nie wykazują chęci współpracy ze specjalistami w rozwiązaniu swojej sytuacji życiowej lub nie wywiązują się ze wspólnie ustalonych działań służących skutecznej readaptacji społecznej.

Zapraszamy do wspólnego działania!

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości