e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Razem możemy więcej || Praca online ekspertów i konsultantów projektu || ERASMUS+

Każda z organizacji po odbytych u partnerów wizytach studyjnych/roboczych rozpoczęła 6. miesięczne testowanie programu partnera w swojej organizacji, w tym samym czasie rozpoczęła się 6. miesięczna partnerska współpraca online ekspertów z Polski i Niemiec, w zakresie opracowywania spójnego modelu programu pracy, popartego wnioskami z testowania oraz zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzą merytoryczną i praktyczną. […]

Razem możemy więcej – obejrzyj fragment dot. międzynarodowej pracy eksperckiej online w projekcie | ERASMUS+

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fragmentu dot. międzynarodowej pracy online w projekcie. W ramach tego działania są zbierane i opracowane treści do publikacji on-line, w którym przedstawiony zostanie model programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami dla edukatorów osób dorosłych, podnoszący ich kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z ww. grupą społeczną. Szczegóły projektu tutaj. […]