e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Kobiece rozmowy zza krat

KOBIECE ROZMOWY ZZA KRAT to pierwszy program więzienny realizowany przez Fundację TULIPAN dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie. Od października do grudnia 2018 roku specjaliści Fundacji Tulipan przeprowadzą  szereg rozmów indywidualnych z w/w kobietami w celu pomocy w społecznej readaptacji. Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań naprawczych (aktywizująco […]

Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Od 14 maja 2018 r. w siedzibie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 w Szczecinie (tel. +48 697 438 478, kontakt@fundacjatulipan.pl) rozpoczął swoje działanie projekt o nazwie Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzony przez  Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN w partnerstwie ze Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Projekt ma za zadanie […]