e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Publikacja „Wyjść na prostą”

 

 

Publikacja Wyjść na prostą (dystrybucja publikacji – listopad 2017) publikacja dotyczy programów pomocowych – realizowanych na terenie woj. zachodniopomorskiego – skierowanych do osób wykluczonych społecznie (w szczególności adresowanych do skazanych/byłych skazanych oraz ich rodzin). Publikacja będzie dostępna na terenie woj. zachodniopomorskiego w takich instytucjach jak Areszty Śledcze i Zakłady Karne (podlegające pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie), Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej: Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Rodzinie itp.

[do pobrania] Publikacja „Wyjść na prostą”

 

 

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego