e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Vademecum pracy dla skazanych

 

 

Vademecum pracy dla skazanych (w szczególności dla osób zaburzonych psychicznie osadzonych na Oddziałach Terapeutycznych w zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych) to publikacja mająca za zadanie przygotować odbiorców do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Vademecum ma pomóc w zmianie nastawienia do poszukiwania zatrudnienia, a także przełamać stagnację i poczucie bezradności, umożliwiając odkrycie swoich mocnych i słabych stron, poznając szanse i zagrożenia występujące na współczesnym rynku pracy. Vademecum pracy zostało przygotowywane i opracowane wraz z Terenową Radą ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Publikacja jest dostępna na terenie woj. zachodniopomorskiego w takich instytucjach jak: Areszty Śledcze i Zakłady Karne (ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów Terapeutycznych), Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej: Schroniska dla bezdomnych i inne.

[do pobrania] Vademecum pracy dla skazanych

 

 

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Miasta Szczecin