e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Działania na terenie Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych

Specjaliści Fundacji Tulipan od 2013 roku aktywnie działają na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych. Aktualnie cztery jednostki penitencjarne biorą udział w programach fundacji: Areszt Śledczy w Szczecinie, Zakład Karny w Nowogardzie, Zakład Karny w Stargardzie, Zakład Karny w Goleniowie.  Poniżej wykaz programów oraz przyporządkowana do nich informacja o udziale danej jednostki penitencjarnej.

 

ROZMOWY KONTROLOWANE (04/2018 – 11/2018)

Działania polegają na uczestnictwie skazanych w spotkaniach indywidualnych ze specjalistami różnych dziedzin:

  • specjalistą ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej (Monika Skrzetuska) – pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów, prowadzenie rozmów aktywizujących, które maja na celu zmianę dotychczasowego trybu życia; uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron osadzonego stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych; wsparcie w budowaniu auto motywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw; dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją); doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym;
  • radcą prawnym (Dagmara Rajchel)  w celu wsparcia w rozwiązaniu spraw prawnych;
  • coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych i zawodowych (Maja Wencierska) w celu wsparcia w utworzeniu ścieżki zawodowej/edukacyjnej/szkoleniowej, bazując na posiadanych kompetencjach społeczno – zawodowych  poszczególnych uczestników.

Zadaniem specjalistów jest wyposażenie skazanych w niezbędna wiedzę, która pomoże w/w w przystosowaniu się do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie, unikając ponownego wejścia w konflikt z prawem.

Rozmowy indywidualne odbywają się na terenie czterech zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie:

  • Areszt Śledczy w Szczecinie: kwiecień – maj 2018r.
  • Zakład Karny w Nowogardzie: czerwiec – lipiec 2018 r.
  • Zakład Karny w Goleniowie: sierpień – wrzesień 2018 r.
  • Zakład Karny w Stargardzie: październik listopad 2018 r.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

CZYSTY TALENT (04/2018 – 11/2018) aktywizacja skazanych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprzez działania terapeutyczno – resocjalizacyjne z wykorzystaniem artterapii. Działania wykorzystujące arteterapię łączą ze sobą dwa podstawowe elementy – resocjalizację oraz terapię przez sztukę. Projekt został stworzony jako droga do wolności szeroko pojętej – wolności od uzależnień.

Podczas zajęć skazani doświadczą nie tylko pozytywnych emocji wynikających z samego procesu twórczego, ale również satysfakcję z własnego działania. Podczas warsztatów uczestnicy stworzą między innymi gry-układanki z filcu, obrazy inspirowane emocjami, przestrzenne prace ścienne, formy użytkowe, jak np. ozdobne torby na zakupy, serca z masy papierowej z osobistymi przemyśleniami, maski jako symbol powrotu do prawdziwej tożsamości, oryginalną biżuterię. Zwieńczeniem programu będzie wystawa prac osadzonych. Prac które odzwierciedlają ludzkie problemy, ale i zapisane w pamięci piękne chwile, przemyślenia. Materiały podczas wystawy będą przekazane do zaufanych organizacji pozarządowych pomagających dzieciom np. z FAS.

Zadanie publiczne realizowane jest przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie w tym z funkcjonariuszami jednostek penitencjarnych zaangażowanych w program.

Program prowadzony na terenie dwóch  zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych:

  • Zakładu Karnego w Nowogardzie (kwiecień – listopad 2018)
  • Zakładu Karnego w Goleniowie – oddział terapeutyczny (kwiecień – listopad 2018)

Program prowadzi Monika Skrzetuska i Katarzyna Jastrzębska.

 

Działanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego