e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Konferencje

 

Konferencja „Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwój Przywięziennych Zakładów Pracy”. Konferencja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizatorem konferencji była Fundacja Tulipan wraz z przedstawicielami Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Konferencja  miała na celu zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób przebywających i opuszczających placówki karne wśród przedstawicieli samorządów i organów administracji publicznej, pracodawców, mieszkańców woj. zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym dyrektorzy i kierownicy zachodniopomorskich placówek penitencjarnych, osoby zajmujące się aktywizacją zawodową osadzonych, przedstawiciele samorządów i organów administracji publicznej, kontrahenci współpracujący z jednostkami penitencjarnymi w procesie zatrudnienia skazanych, potencjalni pracodawcy zainteresowani zatrudnianiem skazanych w swoich firmach. Gościem specjalnym konferencji był ppłk Leszek Rzepka – przedstawiciel Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, który przedstawił  problem zatrudnienia skazanych w skali całego kraju oraz funkcjonowanie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

 

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Konferencja „WykluczeNIE!”.  Organizacja konferencji dot. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych skazanych. Konferencja odbyła się przy udziale Kuratora Okręgowego, kierowników zespołów kuratorskich oraz zawodowych kuratorów sądowych.

 

Działanie finansowane przez Stowarzyszenie TWIKS z siedzibą w Szczecinie