e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN

 

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka, mogą bezpłatnie skorzystać z:

  • KOMPUTERA, KSERA, DRUKARKI ORAZ TELEFONU – NAPISANIE CV, SZUKANIE PRACY, KONTAKT Z POTENCJALNYM PRACODAWCĄ I INNE.
  • TABLICY INFORMACYJNEJ Z AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY/KURSÓW/SZKOLEŃ.
  • POMOCY RZECZOWEJ W POSTACI ODZIEŻY (UŻYWANEJ).

WAŻNE INFORMACJE:

Osoba starająca się o pomoc w postaci bonów żywnościowych/tymczasowego zakwaterowania/wyrobienia dokumentów niezbędnych do dalszego działania ma obowiązek podpisać kontrakt socjalny (indywidualny plan działania) oraz  uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami celem rozwiązywania swojej sytuacji życiowej.

  • Bony żywnościowe. Osoba zakwalifikowana do udzielenia pomocy, może otrzymać pomoc w postaci bonów nie wyższą niż 500 zł przez cały okres udzielanego wsparcia.
  • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania dla byłych skazanych. Osoba zakwalifikowana do udzielenia pomocy, może otrzymać wsparcie w sfinansowaniu kosztów noclegu w hostelu /hotelu itp. do kwoty maksymalnie 800,00 zł dla jednej osoby lub miesięczny koszt najmu pokoju/mieszkania do kwoty 800,00 zł dla jednej osoby.
  • Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy. Osoba zakwalifikowana do udzielenia pomocy, może otrzymać pomoc w sfinansowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dalszej pomocy/podjęcia pracy np. koszt badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN nie udziela pomocy osobom,  które nie wykazują chęci współpracy ze specjalistami w rozwiązaniu swojej sytuacji życiowej lub nie wywiązują się ze wspólnie ustalonych działań służących skutecznej readaptacji społecznej.