e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie