e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Fundacja Tulipan i Collegium Balticum w projekcie SEPAL

Dobra współpraca to klucz do sukcesu!

Fundacja od samego początku swojego działania stawiała na współpracę z podmiotami działającymi w obszarze pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Dzięki współpracy nasi podopieczni mają większe możliwości działania, dzięki czemu czują się bezpieczniej,a ich szansa na społeczną readaptację zwiększa się!

Jednym z podmiotów z którymi współpracujemy od wielu lat jest Collegium Balticum.

Obecnie Uczelnia realizuje kolejny europejski projekt SEPAL, w którym nasza organizacja aktywnie uczestniczy.

W ramach programu już ponad 50-ciu byłych więźniów i ich rodzin w wieku 22-29 lat jest zakwalifikowanych do działań, które mają za zadanie zaktywizować ich społecznie i zawodowo.

Więcej o programie na stronie: www.projectsepal.com