e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Współpraca z Aresztem Śledczym w Szczecinie

Jednym z Partnerów naszego działania „Nie bój się zmiany na lepsze. ZASTOPUJ z TULIPANEM” jest Areszt Śledczy w Szczecinie. Serdeczne podziękowania dla dyrektora ppłka Radosława Jaźwińskiego za otwartość i zaangażowanie!

Naszym celem jest odkrywanie swojego potencjału, zmiana swojej sytuacji społecznej i zawodowej, a w szczególności pomoc w ponownej readaptacji i reintegracji społecznej osób młodych, wsparcie w poprawie sytuacji życiowej, zapobieganie ponownemu powrotowi do przestępstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej o projekcie na https://bit.ly/NieBojSie

STOP przemocy.
STOP marginalizacji.
STOP wykluczeniu społecznemu.
Nie bój się zmiany na lepsze. Zastopuj z Tulipanem.
Na zdjęciu: Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie i Radca Prawny Fundacji Tulipan.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny