e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Nie bój się zmiany na lepsze || Konferencja podsumowująca projekt

W grudniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie bój się zmiany na lepsze. ZASTOPUJ z TULIPANEM”. Dziękujemy za Waszą liczną obecność, aktywność i wymianę doświadczeń!

Spotkanie odbyło się w formie panelu dyskusyjnego z udziałem specjalistów Fundacji i zaproszonych gości. Podczas całego wydarzenia przeprowadziliśmy także dwa szkolenia skierowane do młodzieży, podopiecznych placówek szkolno-wychowawczych. Bloki tematyczne były prowadzone przez terapeutę uzależnień oraz prawników. O czym dyskutowaliśmy z młodzieżą?

  • „Najlepsze wyjście…Nie wchodzić!!! – profilaktyka uzależnień”
  • „Konsekwencje prawne cyberprzemocy”

W trakcie panelu ustaliliśmy także jakie są potrzeby w kolejnych miesiącach, latach. Dostrzegamy ogromną potrzebę takiego działania – wspólnego, międzyinstytucjonalnego – nakierowaną na pomoc młodym ludziom. Działajmy!

Dziękujemy wszystkim Partnerom i osobom zaangażowanym w projekt!

Szczegóły projektu tutaj.