e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Program jakiego nie było – wspólny wyjazd, nagranie filmu, płyta DVD!

Pierwszy w Polsce program, w którym rodziny (kobiety i dzieci) mają możliwość działania w procesie resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji z mężami/ojcami odbywającymi karę pozbawienia wolności! I to jak! Powstanie film, który będzie bazował na istocie więzi rodzinnych, nakręcony przez skazanych wraz z rodzinami! Rodzina ponad wszystko to wieloetapowy projekt zakładający kompleksowe oraz innowacyjne na skalę Polski […]

Udział w międzynarodowym programie INforEX

W dniach 8 – 13.10.2017 przedstawiciele (teoretycy i praktycy) z Polski: Monika Skrzetuska – Fundacja Tulipan, dr Paweł Popek – Uniwersytet Szczeciński oraz Beata Mintus – Collegium Balticum, przebywali na wyjeździe służbowym w Madrycie, gdzie spotykali się z przedstawicielami Cypru, Hiszpani, Litwy, Wielkiej Brytanii i wspólnie dzielili  się doświadczeniami dot. pracy ze skazanymi, a także współpracy […]