e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Udział w międzynarodowym programie INforEX

W dniach 8 – 13.10.2017 przedstawiciele (teoretycy i praktycy) z Polski: Monika Skrzetuska – Fundacja Tulipan, dr Paweł Popek – Uniwersytet Szczeciński oraz Beata Mintus – Collegium Balticum, przebywali na wyjeździe służbowym w Madrycie, gdzie spotykali się z przedstawicielami Cypru, Hiszpani, Litwy, Wielkiej Brytanii i wspólnie dzielili  się doświadczeniami dot. pracy ze skazanymi, a także współpracy pracodawców z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Wszystko w ramach projektu Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market (INforEX).

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej byłych więźniów i byłych przestępców poprzez współpracę wyżej wymienionej grupy docelowej z przedsiębiorcami. W ramach przedsięwzięcia partnerzy planują osiągnąć 3 rezultaty :

– poradnik metodologiczny dla przedsiębiorców i opiekunów, ze wskazaniem metod, które należy zastosować w szkoleniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– szkolenia przygotowawcze dla 15 osób (12 przedsiębiorców i 3 opiekunów), podczas których uczestnicy dowiedzą się jak pracować z wyżej wymienioną grupą docelową.

– pilotażowe szkolenie/staż dla byłych więźniów i byłych przestępców w zakładzie pracy przedsiębiorców, którzy wzięli udział w szkoleniu przygotowawczym. Przedsiębiorcy będą zobligowani do przyjęcia na 5 miesięczny staż (320 h) po dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Łącznie stażem objęte zostaną 24 osoby.

Projekt zakłada współpracę partnerów projektu z różnymi lokalnymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą resocjalizacją byłych więźniów i byłych przestępców.

Więcej informacji na stronie projektu: http://inforexproject.eu/en/