e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Program jakiego nie było – wspólny wyjazd, nagranie filmu, płyta DVD!

Pierwszy w Polsce program, w którym rodziny (kobiety i dzieci) mają możliwość działania w procesie resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji z mężami/ojcami odbywającymi karę pozbawienia wolności! I to jak! Powstanie film, który będzie bazował na istocie więzi rodzinnych, nakręcony przez skazanych wraz z rodzinami! Rodzina ponad wszystko to wieloetapowy projekt zakładający kompleksowe oraz innowacyjne na skalę Polski w tym województwa zachodniopomorskiego działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją.

Zarys scenariusza filmu powstał w wyjątkowy sposób – w trakcie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin (matek z dziećmi), które odbyły się w ośrodku szkoleniowym w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim. Kilkudniowemu wyjazdowi towarzyszył nieznikający uśmiech na twarzach rodzin oraz animatorów. Choć zajęcia zajęcia miały na celu m. in.  otworzenie się na trudne tematy dotyczące m.in życia w związku z osobą skazaną, wychowywania dzieci, przygotowywaniu dzieci na powrót taty do domu, udało się także wypracować scenariusz filmu, który zostanie zaprezentowany skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym.

Ostatecznym efektem pracy skazanych i ich rodzin będzie samodzielne nakręcenie filmu! Podczas uroczystej „Gali­ wręczenia Oskarów” zostaną wyróżnieni najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu. Na „Galę” zostaną zaproszeni m. in. aktorzy i twórcy filmowy (jako osoby wręczające nagrody nominowanym), całe rodziny oraz przedstawiciele środowiska więziennego i instytucji państwowych angażujących się w pomoc skazanym i ich rodzinom. Z działań powstanie także materiał instruktażowy w postaci płyty DVD zawierającej niezbędne materiały i instrukcje do realizacji podobnych przedsięwzięć w innych Zakładach Karnych. Płyty DVD zostaną przekazane skazanym oraz ich rodzinom oraz dostarczone do wszystkich jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie.

Wyjazd do Czarnocina i nakręcenie filmu to tylko część działań w ramach wieloetapowego programu Rodzina ponad wszystko. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem [kliknij tutaj]

 

Zobacz plakat programu