e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Od 14 maja 2018 r. w siedzibie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 w Szczecinie (tel. +48 697 438 478, kontakt@fundacjatulipan.pl) rozpoczął swoje działanie projekt o nazwie Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzony przez  Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN
w partnerstwie ze Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Projekt ma za zadanie zwiększyć samodzielność bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Szczecin, poprzez drożenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach punktu działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc rzeczowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Dyżury specjalistów:

 • Poniedziałek:
  9:00 – 15:00  Prezes fundacji Tulipan/doradca psychospołeczny (specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień)
  14:00 – 18:00 Specjalista ds. socjalnych
  15:00 – 18:00 Trener kompetencji interpersonalnych i zawodowych
 • Środa:
  14:00 – 18.30 Specjalista terapii uzależnień
 • Czwartek:
  15.30 – 18:30 Radca prawny
 • 15.30 – 18.30 Specjalista z zakresu spraw urzędowych

Zapraszamy!

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz ze środków Miasta Szczecin