e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Kobiece rozmowy zza krat

KOBIECE ROZMOWY ZZA KRAT to pierwszy program więzienny realizowany przez Fundację TULIPAN dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie.

Od października do grudnia 2018 roku specjaliści Fundacji Tulipan przeprowadzą  szereg rozmów indywidualnych z w/w kobietami w celu pomocy w społecznej readaptacji.

Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań naprawczych (aktywizująco – wspierających) ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji psychospołecznej i zawodowej kobiet.

Plakat programu „Kobiece rozmowy zza krat.”

 

Działanie jest finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego