e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Fundacja Tulipan na spotkaniu w Atenach

W dniach 2-5.10.2019 Monika Skrzetuska – prezes Fundacji i resocjalizacji społecznej TULIPAN – uczestniczyła w Międzynarodowym spotkaniu SEPAL w Atenach. Wydarzenie odbywało się przy aktywnym udziale przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z Hiszpani, Grecji, Rumunii, Litwy i Polski. Celem spotkania była wymiana międzynarodowych doświadczeń pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Dyskutowano m.in. o sposobie współpracy i  praktykach w celu wspierania zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 24–29 lat.

Celem projektu SEPAL jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz scharakteryzowanie potrzeb współczesnego rynku pracy z perspektywy pracownika i pracodawcy.

Partnerstwo SEPAL obejmuje Fundació Privada Pere Closa, @Bucovina Institute, #Κοισπεδιαδρομές, @ZISPB oraz Collegium Balticum.

Więcej o projekcie SEPAL na: https://www.projectsepal.com