e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Program „Rodzina Tulipana”

Drogie Tulipany, przypominamy o naszym nowym działaniu – „Rodzina Tulipana”. Zapraszamy do udziału! Celem programu jest wsparcie rodzin osób skazanych i opuszczających zakłady karne, zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Działania będą skierowane na poprawę funkcjonowania psychospołecznego oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej całej rodziny (w szczególności osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne).
W ramach programu gwarantujemy:

  • GRUPY WSPARCIA dla całych rodzin z udziałem fantastycznych ANIMATORÓW. Dużo wspólnej zabawy i atrakcji dla dzieci. Na każdym spotkaniu poczęstunek.
  • INDYWIDUALNE KONSULTACJE z radcą prawnym, psychologiem/seksuologiem, specjalistą ds. przedsiębiorczości i aktywnego rozwoju społeczno-zawodowego oraz specjalistami z zakresu pracy ze skazanymi/byłymi skazanymi i ich rodzinami.
  • Bon na darmową POMOC PRAWNĄ i POMOC PSYCHOLOGICZNĄ.
  • PACZKI DLA DZIECI.

Spotkania odbywają się w miejscu, w którym dzieje się dużo dobrego – Kooperatywa Łaźnia, ul. Koński Kierat 14-15, 70-563 Szczecin. Spotkania będą dostosowywane do uczestników.