e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Otwieramy punkt konsultacyjny!

Z wielką radością informujemy, że otwieramy Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie (Aleja Wojska Polskiego 63 w Szczecinie), wprowadzając nowe działania wspierające.
Punkt jest odpowiedzią na Wasze sygnały, potrzeby i jest przeznaczony dla wszytkich osób, które odbywały karę pozbawienia wolności i ich rodzin – bez względu na to, kiedy opuściły jednostkę penitencjarną!
W ramach Punktu oferujemy pomoc:
  • socjalno – kryzysową (udzielanie niezbędnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, szukanie natychmiastowych i najbardziej realnych rozwiązań – NOWE DZIAŁANIE),
  • psychologiczną/seksuologiczną/coachingową (przeznaczoną w szczególności dla dzieci – NOWE DZIAŁANIE),
  • aktywizacyjno – zawodową oraz z zakresu przedsiębiorczości (działania zmierzające do nabycia umiejętności do korzystania z nowych technologii – NOWE DZIAŁANIE),
  • prawną (indywidualne wsparcie radcy prawnego, mające na celu pomoc w rozwiązaniu spraw prawnych, które mają znaczący wpływ na sytuację życiową osoby indywidualnej lub całej rodziny),
  • wspierająco – motywacyjną.
Pomoc odbywa się również w formie zdalnej (korespondencyjnej). Harmonogram spotkań ze specjalistami, już wkrótce na naszej stronie internetowej. Przypominamy, że raz w tygodniu (środa w godz. 16:00 – 19:00) działają GRUPY WSPARCIA, prowadzone przez terapeutę uzależnień i specjalistę ds. resocjalizacji.
Nasze działanie to kontynuacja partnerskiego programu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. ZASTOPUJ Z TULIPANEM. Ponownie mamy przyjemność prowadzić partnerski projekt z naszymi przyjaciółmi z Koszalina – Fundacją ZASTOPUJ.
Do dzieła Tulipany!

Działanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego