e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Razem odzyskajmy potencjał społeczny – ZASTOPUJ Z TULIPANEM

W drugim tygodniu maja odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu: RAZEM ODZYSKAJMY POTENCJAŁ SPOŁECZNY. ZASTOPUJ Z TULIPANEM.

To już trzeci partnerski projekt pomocowy Fundacji TULIPAN i Fundacji ZASTOPUJ, skierowany do skazanych/byłych skazanych i ich rodzin. Partnerstwo w pomocy jest bardzo ważne. Ważne jest również dobranie solidnych partnerów, którzy mają odpowiednie przygotowanie, wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim otwarte serce na ludzi i wspólne działanie.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ.

Do dzieła!