e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Kolejny człowiek na pokładzie

Ostatnio dużo się u nas dzieje, także w Tulipanowej kadrze!

Przedstawiamy Wam oficjalnie Tomasza – nowego pracownika w naszym Tulipanowym Zespole! Tomek od kilku lat działał w Fundacji jako wolontariusz, aktywnie włączając się w działania pomocowe. Kiedyś skazany, narkoman/alkoholik, dziś nawrócony człowiek, z wieloma pasjami, który pomaga innym zmienić swoje myślenie o sobie i życiu.

Tomasz, jako ANIMATOR CZASU WOLNEGO, będzie miał za zadanie nic innego jak zarażać innych chęcią zmiany swojego dotychczasowego życia. Będzie współprowadził GRUPĘ WSPARCIA, która od wielu lat działa w Tulipanie (każda ŚRODA 16:00 – 19:00), a także będzie współorganizował różnego rodzaju systematyczną aktywność ruchową dla naszych podopiecznych, co ma za zadanie wpłynąć na kształtowanie ich nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. bez używek.
Witaj na pokładzie!