e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Z wielką radością informujemy, że z 289 wniosków wyłoniono 30 zwycięzców, a wśród nich My – otrzymaliśmy dotację w ramach konkursu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli się podjąć specjalistycznych, a przede wszystkim innowacyjnych działań dla osób młodych w wieku 15-29 lat, opuszczających i przygotowujących się do opuszczenia jednostek penitencjarnych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Pieczy Zastępczej – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

To będzie duże wyzwanie, ale kto jak nie My!?

Do dzieła Tulipany!