e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Spotkania z młodzieżą – Nie bój się zmiany na lepsze!

Szereg spotkań indywidualnych i grupowych z zakresu terapii, motywacji, wsparcia zawodowego, pomocy prawnej dla ludzi młodych to duże wsparcie w procesie zmiany siebie i swojego życia. Na każdym spotkaniu z młodymi ludźmi dowiadujemy się jak ważna jest dla nich obecność drugiej osoby. Osoby, która poświeci odpowiednio dużo czasu na wysłuchanie.

Wczoraj specjaliści działający w obszarze terapii uzależnień i doradztwa zawodowego, odwiedzili kolejne instytucje, które zgłosiły swoją chęć udziału w naszym programie: Mos im. Św. Brata Alberta w Szczecinie i Ośrodek Kuratorski nr 1 w Szczecinie.

Spotkaliśmy się ze wspaniałymi ludźmi, którzy mimo młodego wieku o życiu wiedzą więcej niż niejeden dorosły. Niestety, doświadczenie to często niesie za sobą cierpienie, smutek, żal i złe wspomnienia. Mamy nadzieję, że nasza obecność będzie niosła tylko pozytywne uczucia i będzie krokiem w lepsze jutro.