e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Pobierz najnowszą publikację! || Model programu pracy pn. Razem możemy więcej! || Erasmus+

Drodzy edukatorzy osób dorosłych,  jako lider projektu pt. „Razem możemy więcej!” sfinansowanego z Programu Erasmus+ w ramach Akcji KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych, edycja 2022 r. Nr projektu: 2022-2-PL01-KA210-ADU-000098479 przedstawiamy Wam kolejny końcowy produkt naszej międzynarodowej współpracy jakim jest „Model programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami przeznaczony dla edukatorów osób dorosłych”.
Treść powstała w ramach wspólnej pracy zespołu eksperckiego Fundacji Tulipan, ZAFOS, Social Unitas GmbH, na którą składały się dwie wizyty studyjne w organizacjach partnerskich (Polska/Niemcy), cykliczne spotkania robocze ekspertów i konsultantów (byli skazani), testowanie modeli pracy, wykorzystywanych na co dzień u Partnerów w realizacji swoich misji.
Publikacja jest odpowiedzią na problemy edukatorów osób dorosłych, które dotyczą deficytów w zakresie skutecznej interakcji na linii byli osadzeni – edukatorzy osób dorosłych.
Edukatorami, do których adresujemy nasz poradnik są osoby pracujące z osobami dorosłymi, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych, osoby pracujące z byłymi skazanymi i ich rodzinami, a także sympatycy obszaru związanego z resocjalizacją i readaptacją społeczną. Przede wszystkim osoby, które doświadczają trudności w pracy ze wskazaną grupą społeczną.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!