e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Nie bój się zmiany na lepsze || Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

Aktywni Obywatele = Pracujący Obywatele!

W ramach projektu osoby chętne miały możliwość spotkać się z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJA PRACY. Spotkanie to obudziło w młodych ludziach świadomość swoich praw, ale i obowiązków jako osób LEGALNIE ZATRUDNIONYCH.

Aktywizacja, odnajdywanie potencjału zawodowego, motywowanie do zmian, uświadomienie swoich praw względem pracodawcy, ale przede wszystkim wspieranie przedsiębiorczości.

Taką wiedzę otrzymują nasi podopieczni, korzystając cyklicznie z pomocy AKTYWIZACYJNO – ZAWODOWEJ.
Podczas konsultacji uzyskają także wsparcie w zakresie: określenia potencjału zawodowego, analizy rynku pracy, informacji odnośnie prawa pracy, pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub przygotowania biznes planu, wspieranie przedsiębiorczości, wyszukania odpowiednich źródeł finansowania działalności gospodarczej.

W ramach projektu dodatkowo przeszkalamy ludzi młodych z tematyki:

  • profesjonalna obsługa klienta,
  • podstawowe techniki sprzedażowe,
  • asertywność,
  • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
  • opanowanie w trudnych sytuacjach,
  • komunikacja interpersonalna,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zarządzanie czasem,
  • kreatywne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów
  • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.

Spotkanie z udziałem Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie odbyło się w Centrum Doradczo-Szkoleniowe Pola Rechinbach-Piotrowicz.