e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Razem możemy więcej || Praca online ekspertów i konsultantów projektu || ERASMUS+

Każda z organizacji po odbytych u partnerów wizytach studyjnych/roboczych rozpoczęła 6. miesięczne testowanie programu partnera w swojej organizacji, w tym samym czasie rozpoczęła się 6. miesięczna partnerska współpraca online ekspertów z Polski i Niemiec, w zakresie opracowywania spójnego modelu programu pracy, popartego wnioskami z testowania oraz zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzą merytoryczną i praktyczną. W ramach tego działania są zbierane i opracowane treści do publikacji on-line. W testowaniu, jak i pracy eksperckiej biorą udział byli skazani, którzy występują w roli konsultantów.

Autorski program Fundacji Tulipan pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to jedyne takie działanie w Polsce, które z pewnością przyczyni się do wzbogacenia wiedzy w zakresie pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami. Program jest odpowiedzią na sygnały wielu specjalistów, którzy nie do końca odnajdują się w pracy z ww. grupą społeczną.

Głównym celem programu jest opracowanie modelu programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami dla edukatorów osób dorosłych, podnoszący ich kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z ww. grupą społeczną. Więcej o programie tutaj.

Obejrzyj fragment spotkań!