e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Animacje

 

Spotkania związane z animacją czasu wolnego, które odbywać się będą głównie w placówce „Dom Ojca.” Zaplanowane działania są przeznaczone dla młodszej grupy uczestników (grupa docelowa poniżej 25 r. ż.). Poprowadzi je animatorka czasu wolnego.

W ramach tych spotkań zbiorą się osoby do 25 r. ż. , które opuściły zakłady karne i poprawcze oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z powiatu Koszalińskiego i województwa zachodniopomorskiego. Młodzież będzie zachęcana do aktywnego uczestnictwa w zajęciach przeprowadzonych z animacji czasu wolnego. Prowadząca będzie sugerować odpowiedzi na pytanie: Co zrobić wtedy gdy się nudzę? Zajęcia będą miały na celu pomoc uczestnikom w odkryciu w sobie potencjału i uświadomienie ich możliwości.