e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Spotkania readaptacyjne w „Domu Ojca” w Koszalinie

 

Grupowe spotkania ze ze specjalistami ds. resocjalizacji Fundacji Tulipan I Fundacji Zastopuj z przebywającymi w placówce podopiecznymi, którzy borykają się z różnymi problemami dotyczącymi codziennego życia.

Do zadań specjalistów będzie należało:

 • prowadzenie grup wsparcia dla byłych skazanych,
 • udzielanie fachowego wsparcia w procesie readaptacji do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,
 • uświadomienie wewnętrznych zasobów – diagnozowanie i wzmacnianie silnych stron człowieka stanowiących bazę do budowania pozytywnej samooceny, pewności siebie oraz predyspozycji zawodowych i społecznych,
 • motywowanie do realizacji życiowych celów i dokonywania zmian,
 • nauka transformowania nawyków i nastawień poznawczych,
 • wsparcie w budowaniu automotywacji do dokonywania pożądanych zmian postaw,
 • dostarczenie narzędzi w zakresie zarządzania negatywnymi emocjami (radzenie sobie z gniewem, złością, agresją),
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych na gruncie rodzinnym i zawodowym,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • nauka technik radzenia sobie ze stresem,
 • rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu codziennych problemów,
 • zmobilizowanie uczestników programu do próby analizy własnego zachowania w stosunku do siebie i bliskich,
 • zmotywowanie uczestników programu do życia zgodnego z prawem,
 • wyciągnięcie pozytywnych wniosków przez uczestników z przeprowadzanych spotkań (grup wsparcia),
 • aktywizacja społeczna byłych skazanych.