e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Spotkania readaptacyjno-terapeutyczne

 

 

Terapeuta ds. uzależnień, będzie prowadzić spotkania readaptacyjno-terapeutyczne z grupą uczestników projektu w wieku powyżej 25-ego roku życia. Działania będą prowadzone na terenie biura Fundacji mieszczącej się przy Placu Wolności 2-3, p.203, Koszalin 75-522. Celem spotkań będą rozmowy na temat zaspokajania potrzeb uczestników. Będziemy pracować nad integracją społeczną grupy zarówno wewnętrznie między sobą jak i nad integracją ze społeczeństwem. Udział w zajęciach dostarczy uczestnikom użytecznych informacji, skłoni do relacjonowania własnych doświadczeń związanych z problemami, z którymi borykają się na co dzień byli skazani, pomoże to w zwalczaniu bezradności wobec trapiącego ich problemu i trudnej sytuacji życiowej, a także wesprze w budowaniu siły, nadziei i poczucia własnej wartości. Ponadto grupy wsparcia pozwolą na aktywizację (szczególnie zawodową) byłych skazanych, pozwalając im zrozumieć i nawiązać kontakty społeczne z osobami o podobnych trudnościach. Ukazanie uczestnikom programu wartości trzeźwości, wolności, rodziny.