e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Czwartkowe spotkania readaptacyjne

 

Spotkania ze ze specjalistami ds. resocjalizacji Fundacji Tulipan I Fundacji Zastopuj w „Domu Ojca”.

Spotkania będą polegały na wzajemnej integracji, rozmowach na wybranych przez prowadzącego tematach, dotyczących codziennego życia i realizacji zamierzonych planów wzorowanych na poprawnych etycznie i moralnie wartościach czerpanych z ogólnie dostępnych źródeł. Spotkania będą podsumowywane raz w miesiącu na spotkaniu zbiorczym „miesięcznym”. Spotkania te mają za zadanie uzupełnić bieżącą wiedzą pozyskiwaną przez uczestników biorących udział w cyklicznych zajęciach, a także usystematyzować ją w oparciu o kluczowe materiały przedstawiane przez naszych specjalistów. W trakcie spotkań przedstawiane będą „żywe historie” (świadectwa) osób, które borykały się z trudnościami po wyjściu z zakładu, jednak poradziły sobie przy pomocy wsparcia organizacji pozarządowych takich jak Zastopuj czy Tulipan.