e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Mapa pomocy postpenitencjarnej

 

Mapa pomocy postpenitencjarnej 2020 – 2022 dla skazanych/byłych skazanych i ich najbliższych. Działanie polega na stworzeniu od podstaw łatwo, prosto i przystępnie napisanej publikacji w postaci mapy pomocy postpenitencjarnej 2020 – 2022. W publikacji znajdą się wszystkie aktualności dot. pomocy postpenitencjarnej dostępnej na trenie województwa zachodniopomorskiego.

Informator będzie przygotowany i opracowany przy wsparciu/pomocy Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Szczecińskiego i Okręgu Koszalińskiego. Publikacja będzie napisana przez specjalistę ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Publikacja zostanie wydana w postaci fizycznej i cyfrowej (dostępnej m. in. na stronach Fundacji Tulipan i Fundacji Zastopuj).

 

Mapa pomocy postpenitencjarnej 2020-2022, będzie dostępna na terenie woj.
zachodniopomorskiego m.in w:

  • Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych,
  • Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej,
  • Schroniskach dla bezdomnych,
  • Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowego PCK z siedzibą w Szczecinie.