e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Gazeta Więzienna

 

W najbliższych miesiącach planujemy wydanie gazety więziennej, która będzie dołączana do każdego listu (pomoc korespondencyjna), a także dystrybuowana na terenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych, z którymi współpracuje Fundacja Tulipan i Fundacja Zastopuj.  W gazecie pojawiać się będą artykuły tematyczne, które będą miały za zadanie włączać osadzonych do działania, a także przekazywać im ważne dla nich informacje. Gazeta więzienna będzie tworzona przez specjalistów
obu fundacji.