e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Razem możemy więcej – Zastopuj z Tulipanem!

STOP wykluczeniu społecznemu! STOP przestępczości!

Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM.

Działanie to wspólny projekt zaprzyjaźnionych ze sobą organizacji pozarządowych: Fundacji Tulipan oraz Fundacji Zastopuj.

„Razem możemy więcej…” to szereg aktywności mających na celu zapobiegać kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczać społeczeństwo przed przestępczością.

Działania w ramach projektu:

  1. Pomoc korespondencyjna specjalistów fundacji Tulipan z zakresu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej, prawnej, zawodowo-szkoleniowej, psychologicznej, terapeutycznej dla skazanych osadzonych na trenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.
  2. Pomoc informacyjna oraz wspierająco – motywacyjna w postaci gazety więziennej.
  3. Pomoc w postaci grupowych spotkań interwencyjnych dla byłych skazanych,a także dla członków rodzin osób pozbawionych wolności „Razem będzie łatwiej”.
  4. Mapa pomocy postpenitencjarnej 2020-2022 dla skazanych/byłych skazanych i ich najbliższych.
  5. Spotkania readaptacyjne w „Domu Ojca” w Koszalinie.
  6. Czwartkowe spotkania readaptacyjne, które prowadzone przez coucha/tutora.
  7. Animacje czasu wolnego dla młodzieży.
  8. Spotkania sportowo – rekreacyjne.
  9. Spotkania readaptacyjno- terapeutyczne.

 

Razem możemy więcej!

Zastopuj z Tulipanem!

 

Polub profil naszek akcji spolecznej na Facebooku!

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego