e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Opis projektu

 

STOP wykluczeniu społecznemu. STOP przestępczości. Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM.

 

Projekt „Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem” jest programem złożonym z kilku działań, mających za zadanie zapobiegać kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczać społeczeństwo przed przestępczością. Zadanie publiczne polega na pomocy skazanym osadzonym w zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych podległym pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie oraz byłym skazanym i ich najbliższym oraz młodzieży wykluczonej społecznie. Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych i grupowych oddziaływań naprawczych (aktywizująco – wspierających) ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji psychospołecznej i zawodowej. Program kładzie duży nacisk na zwalczanie zjawiska powrotu do przestępstwa (recydywy/multirecydywy). Zadanie publiczne będzie realizowane przy współpracy Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego i Okręgu Koszalińskiego, w tym: funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie, kuratorami zawodowymi dla dorosłych z Sądu Rejonowego w Szczecinie; Stargardzie, Goleniowie, Nowogardzie; Koszalinie.

Działania:

  1. Pomoc korespondencyjna specjalistów fundacji Tulipan z zakresu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej, prawnej, zawodowo-szkoleniowej, psychologicznej, terapeutycznej dla skazanych osadzonych na trenie zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.
  2. Pomoc informacyjna oraz wspierająco – motywacyjna w postaci gazety więziennej.
  3. Pomoc w postaci grupowych spotkań interwencyjnych dla byłych skazanych,a także dla członków rodzin osób pozbawionych wolności „Razem będzie łatwiej”.
  4. Mapa pomocy postpenitencjarnej 2020-2022 dla skazanych/byłych skazanych i ich najbliższych.
  5. Spotkania readaptacyjne w „Domu Ojca” w Koszalinie.
  6. Czwartkowe spotkania readaptacyjne, które prowadzone przez coucha/tutora.
  7. Animacje czasu wolnego dla młodzieży.
  8. Spotkania sportowo – rekreacyjne.
  9. Spotkania readaptacyjno- terapeutyczne.

 

Program Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM to wspólny projekt Fundacji Tulipan oraz Fundacji Zastopuj. Projekt jest ważnym uzupełnieniem działań obu fundacji. Dzięki programowi skazani będą brali udział w stałych (cyklicznych) oddziaływaniach resocjalizacyjnych, a następnie po wyjściu z zakładu karnego będą kontynuowali proces swojej
zmiany w warunkach wolnościowych.  W związku z ogólnoświatową pandemią choroby COVID19, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wszystkie działania resocjalizacyjno – readaptacyjne, aktywizacyjno – szkoleniowe i inne, na terenie jednostek penitencjarnych zostały wstrzymane do odwołania. Osoby pozbawione wolności nie są zatem w żaden sposób przygotowywane do wyjścia na wolność, przez podmioty które dotychczas prowadziły oddziaływania zmierzające do ich społecznej readaptacji.

 

Odwiedź nasze social media na Facebook i Instagram 🙂

 

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego